O nás

Dopravná zdravotná služba , týmto zabezpečuje , bezpečnú, stabilnú a spoľahlivú dopravnú zdravotnú službu. Tieto služby sú všetky predovšetkým určené pre imobilných, handicapovaných občanov, dôchodcov, pacientov, ktorí sa potrebujú bez finančných poplatkov dostať na určené miesto.. Našim cieľom je predovšetkým poskytovať služby, a to humánnym cieľom, a súčasne ukázať náš zmysel našim občanom, že sme DZS, ktorá nevyžaduje náročné poplatky. Dopravná zdravotná služba, ktorá je v rámci mesta Bratislavy a jej okolia. Naše služby dopravnej zdravotnej služby sa budú poskytovať v rámci v súlade s osobitnými právnymi predpismi. Uvedenú službu, môžu kedykoľvek využiť pacienti,( klienti). Stačí sa len spojiť cez náš zdravotný dispečing, a naše určené vozidlo je pripravené poskytnúť dopravnú zdravotnú službu na určené miesto. Naša spoľahlivá a zodpovedná dopravná zdravotná služba je pripravená pomôcť každému. Naši zdravotníci/ vodiči, asistenti / sú ochotní pomôcť pacientom chodiacim a sediacim pri nasadení do vozidla a von z vozidla na určené miesto. Našou činnosťou aj chceme prepravovať jednotlivých pacientov, dôchodcov a sociálne odkázaných občanov do zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti, a zo zdravotníckeho zariadenia po poskytnutí zdravotnej starostlivosti. Dopravná zdravotná služba je určená len zdarma, a to pre lekárov, ktorí sa potrebujú dostať na miesto pri zásahu lekárskej pomoci a pod. Taktiež vzájomné spolupracujeme aj s dispečingom záchrannej zdravotnej služby, nemocnice a polikliniky. Zároveň vzájomne spolupracujeme s jednotlivými sociálnymi organizáciami, kde ich zvýšená pozornosť je určená hlavne na pomoc zdravotne a sociálne postihnutým deťom. Naša  prevádzka dopravnej zdravotnej služby, a naše služobné vozidla vyhovujú kontroly pre plnenie našich úloh a činností.  Za dopravnú zdravotnú službu, a úroveň pri zachovaní a navrátení zdravia ľudí v zdravotnej službe zodpovedá hlavne naša spoľahlivosť , zodpovednosť a ústretovosť. Za dodržiavanie všeobecne záväzných platných právnych predpisov je zodpovedné hlavne naše úsilie, ochota a školenie našich pracovníkov.