Podmienky na prepravu pacientov

 

  • Čo keď mi lekár Dopravnú zdravotnú službu neponúkne?
  •   

Dopravnú zdravotnú službu by vám mal ponúknuť lekár. V takýchto prípadoch je postup nasledujúci: Lekár vystaví Príkaz k zdravotnému transportu, na základe, ktorého je DZS, preplatená pacientmi zdravotnou poisťovňou. Tento dokument vypĺňa vždy ten odosielajúci ošetrujúci lekár, ktorý poskytnutie zdravotnej starostlivosti (napríklad odborné vyšetrenie) požaduje. "Pacient žiadanku odovzdá vodičovi sanitky, a o nič ďalšie sa starať nemusí. Úhradu nákladov za dopravu si vyúčtuje sama zdravotná poisťovňa," 
Kedy máte nárok na sanitku?
-ak potrebujete odviezť od lekára alebo k lekárovi,
-ak Vás prepustili z nemocnice,
-ak idete na odborné vyšetrenie alebo operáciu,
-ak potrebujete zabezpečiť prevoz medzi zdravotníckymi zariadeniami a pod.. Samozrejme DZS, si môže uplatňovať nárok na úhradu cestovného od samotného pacienta, ktorý nebol odporučaný lekárom. Za jednu jazdu po Bratislave, sa uhrádza 3 EUR.  Pokiaľ je dôchodca umiestnený v domove dôchodcov, penzióne, môže požiadať o našu prepravu neobmedzenie, ak daný ústav uzavrel s DZS, zmluvu o našich službách. Tak isto aj sociálne zariadenia, máju možnosť využiť naše služby formou zmluvy o preprave klientov, za tie isté podmienky. Čo znamená, že sociálny ústav, domov dôchodcov a pod. ústav, zariadenia, platí len za naše služby mesačne 150 EUR, ročne 1800 EUR.  Všetko je vec s dohodou.